top of page
  • tim9043

Terugverdientijd zonnepanelen fors gestegen


Netvergoeding, lagere groenestroomcertificaten… Valt er in Vlaanderen nog iets te verdienen met zonnepanelen?


De invoering van de netvergoeding en de gedaalde groenestroomcertificaten hebben zwaar ingehakt op de rendabiliteit van zonnepanelen. Daardoor is de terugverdientijd van nieuwe installaties opgelopen tot twaalf à vijftien jaar, ongeveer het dubbele van een jaar geleden, en is het langetermijnrendement teruggevallen tot ongeveer 3 procent. We zetten de financiële ins en outs van zonnepanelen op een rijtje.


Uw geld en uw leven - Netvergoeding doet rendement dalen

De kostprijs van een installatie

De kostprijs van een huishoudelijke installatie met een vermogen van 4 kilowattpiek (kWp) bedraagt volgens het Vlaamse Energieagentschap (VEA) vandaag 7.208 euro, plaatsing en 6 procent btw inbegrepen. De prijzen liggen daarmee ongeveer op hetzelfde niveau als een jaar geleden. ‘Een half jaar geleden waren de prijzen iets lager maar sinds kort beginnen ze weer te stijgen’, stelt Rob Meesters van RW Solar vast. ‘Dat is het gevolg van een aangekondigde invoerheffing voor Chinese zonnepanelen. Deze zomer zal de Europese Commissie beslissen of die heffing er effectief komt. Is dat het geval, dan zal ze van toepassing zijn op alle Chinese zonnepanelen die sinds 6 maart werden ingevoerd via een Europese haven. Een prijsverhoging zal dan onvermijdelijk zijn.’ De prijzen zijn sinds kort aan het stijgen

De besparing op uw energiefactuur

Een installatie van 4 kWp produceert in een jaar ongeveer 3.400 kWh elektriciteit. Bij een elektriciteitsprijs van 21,7 cent per kWh scheelt u dat jaarlijks 737,8 euro op uw energiefactuur.

De groenestroomcertificaten

De waarde van een groenestroomcertificaat bedraagt voor nieuwe installaties voortaan 93 euro. De energieproductie die vereist is om recht te hebben op deze steun, is sinds dit jaar echter fors opgetrokken.

Concreet zullen installaties die de eerste helft van dit jaar in gebruik worden genomen één groenestroomcertificaat ontvangen per 4.348 kWh geproduceerde elektriciteit – meer dan de volledige jaarproductie – en dat gedurende vijftien jaar. Voor de installatie uit ons voorbeeld komt dat overeen met een gemiddelde steun van 72,73 euro per jaar. Bij forse schommelingen van de elektriciteitsprijs is het niet uitgesloten dat dit cijfer wordt aangepast. Stijgt de elektriciteitsprijs met minstens 2 procent in een jaar, dan zal de toegekende steun lichtjes worden verlaagd, en vice versa bij een forse daling van de elektriciteitsprijzen.

De energieproductie die vereist is om een groenestroomcertificaat te ontvangen zal vanaf nu ook elk halfjaar herberekend worden. Per 1 juli en 1 januari zal telkens het cijfer bekend worden dat van toepassing is voor installaties die in het daaropvolgende halfjaar in gebruik genomen worden.

De netvergoeding

Sinds dit jaar moeten eigenaars van zonnepanelen een vergoeding betalen voor het gebruik van het distributienetwerk. De hoogte van deze netvergoeding varieert lichtjes tussen de netbeheerders onderling. Gemiddeld bedraagt de vergoeding 64,74 euro per 1.000 kWh geproduceerde energie, wat voor de installatie uit ons voorbeeld overeenkomt met 233,06 euro per jaar.

Onderhoud en herstellingen

Qua onderhoud volstaat een grondige reinigingsbeurt eenmaal per jaar. Dat kunt u zelf doen en het kost dus geen geld.

Verder moet u er rekening mee houden dat de omvormer van de installatie om de tien à vijftien jaar vervangen moet worden. Dat kost u ongeveer 800 euro. Tijdens de hele levensduur van de installatie – u mag rekenen dat zonnepanelen minimaal 25 jaar meegaan – zult u de omvormer dus twee keer moeten vervangen, wat overeenkomt met jaarlijkse kosten van 64 euro.

Rendement en terugverdientijd

Een eenvoudig rekensommetje leert dat de jaarlijkse besparing van onze installatie daarmee gedurende de eerste vijftien jaar 513,47 euro bedraagt. Dat betekent dat u de investering terugverdient in veertien jaar. Na vijftien jaar vallen de groenestroomcertificaten weg en bespaart u, gerekend tegen de huidige energieprijzen, nog 440,74 euro per jaar. Al kan dat natuurlijk meer worden als de energieprijzen blijven stijgen.

Zet u al die uitgespaarde euro’s consequent op een spaarrekening met een rendement van 2 procent, dan staat er na 25 jaar 15.956 euro op uw boekje. Uw initiële investering van 7.208 euro heeft daarmee 3,20 % per jaar opgebracht. Nog altijd meer dan wat u op een gewone spaarrekening kunt krijgen. Maar veel minder dan de fabuleuze rendementen van weleer.

Bron : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130315_00505527

Dit artikel is meer dan 8 jaar oud - waarschijnlijk is deze informatie niet meer relevant of van toepassing.

3 weergaven0 opmerkingen

Σχόλια


bottom of page