top of page
  • tim9043

Uitstel digitale meter tot 2025 voor PV-eigenaars

Uitstel digitale meter tot 2025 voor PV-eigenaars

Afgelopen weekend maakte Vlaams minister van Energie, Zuhal Demir, bekend dat PV-eigenaars tot 2025 uitstel zullen kunnen vragen om een digitale meter te installeren.

Eerder had de minister al beslist om de uitrol van de digitale meters bij prosumenten minstens tot begin april 2021 on hold te zetten, tot de premieregeling definitief is opgenomen in de wetgeving en er voor iedereen voldoende duidelijkheid is. PV-eigenaars werden ook geschrapt als prioritaire doelgroep in de uitrol van de digitale meter waardoor ze niet meer per se voor eind 2022 aan de beurt komen, maar mee worden opgenomen in de normale uitrol per gemeente, wijk of straat, die loopt tot juli 2029.

Nu gaat men dus nóg een stap verder. Met netbeheerder Fluvius is afgesproken dat prosumenten sowieso tot begin 2025 zonder gevolg kunnen laten weten dat ze nog geen digitale meter willen.

Opgelet! Dit geldt niet voor nieuwe prosumenten (die een PV installatie in dienst nemen vanaf 1 januari 2021) noch voor PV-eigenaars die al 15 jaar lang van een terugdraaiende teller hebben genoten.

Compensatieregeling

Op vrijdag 12 februari 2021 gaf de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring voor de wijziging van het Energiebesluit die de aangekondigde retroactieve investeringspremie invoert voor eigenaars van zonnepanelen die zijn gevat door het arrest van het Grondwettelijk Hof.  Het betreft dus PV-installaties die vóór 1 januari 2021 in dienst werden genomen en waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt. Zij komen in aanmerking voor een retroactieve investeringspremie op basis van de berekende steun die nodig is om een rendement van 5% te bekomen voor een referentie-installatie. De hoogte van de compensatie is onder meer afhankelijk van het jaar van indienstname, het jaar van de plaatsing van de digitale meter, het piekvermogen van de zonnepaneleninstallatie, de lengte van de periode dat men van de terugdraaiende teller heeft kunnen genieten, de reeds genoten overheidssteun, en het prosumententarief. Lees ook: Compensatie in euro per geïnstalleerd piekvermogen gekend

Wanneer aanvragen?

Eigenaars van zonnepanelen die reeds een digitale meter hebben, zullen de retroactieve investeringspremie kunnen aanvragen binnen een termijn van zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit. Voor eigenaars waar momenteel nog geen digitale meter is geplaatst, zal de aanvraag moeten gebeuren binnen een termijn van zes maanden volgend op de plaatsing van een digitale meter.

Premie voor thuisbatterij en warmtepompboiler verlengd tot 2024

Als flankerend beleid worden in datzelfde Energiebesluit de premiemodaliteiten en de premiehoogte van de batterijpremie aangepast en worden de batterijpremie en warmtepompboilerpremie verlengd tot in 2024.

Tot en met 31.03.2021 bedraagt de batterijpremie nog 250€ per kWh met een maximum van 3.200€. Het was voorzien dat dit op 1 april 2021 zou verlagen naar 200€ per kWh met een maximum van 1.800€, maar naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof wordt deze premie vanaf april 2021 dus terug verhoogd naar maximaal 2550€. Let wel, vanaf volgend jaar bouwt ze jaarlijks af tot nul in 2025.

Nog niet definitief!

Het wijzigingsbesluit wordt nu eerst voorgelegd aan de VREG en de Vlaamse Toezichtcommissie en daarna wordt ook nog het advies ingewonnen van de Raad van State. Nadien is het aan de Vlaamse regering om de knoop definitief door te hakken

20 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page