top of page
  • tim9043

PV-eigenaars niet langer prioritaire doelgroep bij uitrol digitale meter

Het nieuws sloeg vorige week in als een bom. In haar arrest van 14 januari 2021 vernietigde het Grondwettelijk Hof het principe dat eigenaars van zonnepanelen nog gedurende 15 jaar genieten van het voordeel van een virtueel terugdraaiende teller. Lees onze nieuwsflash: Grondwettelijk Hof vernietigt principe van terugdraaiende teller.

100.000 Vlaamse gezinnen met zonnepanelen die reeds over een digitale meter beschikken, werden hierdoor onmiddellijk getroffen. Maar ook het geluk van de bijna 470.000 andere PV-eigenaars met een klassieke analoge meter, die dus wel nog fysiek terugdraait, leek van korte duur. Zij vormden immers een prioritaire doelgroep bij de uitrol van de digitale meter en zouden er als eerste één krijgen.

De regering stapt nu echter nu af van die voorgenomen versnelde uitrol van de digitale meter voor zonnepaneleneigenaars. Dat betekent dat wie zonnepanelen heeft niet meer per se vóór eind 2022 een digitale meter zal krijgen, zoals eerst was voorzien. Zij worden nu meegenomen in de normale uitrol en zullen gespreid over de periode 2021 – 2029 een digitale meter krijgen. Het voordeel hiervan is dat de digitale meter efficiënter uitgerold kan worden: straat per straat, wijk per wijk en gemeente per gemeente.

Met andere woorden: sommige zonnepaneleneigenaars zullen nog jaren kunnen profiteren van de terugdraaiende, analoge teller.

Blijf op de hoogte van compensatie voor getroffen PV-eigenaars

Daags na het vernietigingsarrest besliste de Vlaamse Regering reeds dat er een compensatie komt voor eigenaars van zonnepanelen die financieel getroffen worden door het verdwijnen van de terugdraaiende teller, op voorwaarde dat ze hun investering tot op heden nog onvoldoende konden terugverdienen.

Intussen zijn er meer details bekend:

  1. In 2021 komt er een snelle compensatie voor de rechtstreeks getroffen gezinnen die over zonnepanelen én een digitale meter beschikken, in de vorm van eenmalige investeringssteun die een rendement van 5% garandeert op de gemiddelde investering. De compensatiebijdrage wordt dus niet per individuele installatie berekend, maar op basis van een gemiddeld project. Dat is vergelijkbaar met het rendement van het nieuwe subsidiesysteem van de Vlaamse Regering voor PV-installaties die in dienst worden genomen vanaf 1 januari 2021. Hiermee wil de regering de gelijke behandeling van eigenaars nastreven.

Daarbij houdt ze rekening met alle steun die installaties in het verleden kregen en hoe lang de eigenaars hebben kunnen genieten van de terugdraaiende teller. Installaties die in het verleden bijvoorbeeld konden rekenen op groenestroomcertificaten, zullen alleen maar gecompenseerd worden als ze gemiddeld nog geen 5% rendement haalden.

Tegen het einde van de week zal voor ieder installatiejaar de ondersteuning in euro per kW geïnstalleerd vermogen berekend worden.

  1. Er komt ook een compensatie bij de verdere uitrol van de digitale meter bij PV-eigenaars die nu nog een analoge meter hebben. Zij zullen op het moment dat de digitale meter bij hen wordt uitgerold en ze dus het voordeel van de terugdraaiende teller verliezen, wat voorzien is tussen nu en 2029, de mogelijkheid krijgen om te kiezen voor een eenmalige compensatie. Uiteraard zal dat ook hier alleen maar van toepassing zijn als ze gemiddeld nog geen 5% rendement haalden.

Gezinnen kunnen ook vrijwillig versneld een digitale meter blijven aanvragen en dan de bijhorende compensatie ontvangen.

  1. Tot slot bekijkt de regering ook nog de mogelijkheid om die eenmalige investeringssteun nog met 30% te verhogen als gezinnen ervoor kiezen om de komende twee jaar te investeren in een thuisbatterij of warmtepompboiler. Die zou dan bovenop de bestaande batterij- of warmtepompboilerpremie komen.

De regelgeving en de website waarop de aanvraag van deze compensatie gaat gebeuren, worden nu verder uitgewerkt. Via www.energiesparen.be/informeer-mij kunt u zich inschrijven om op de hoogte gehouden te worden van de verdere stappen om de compensatie te kunnen aanvragen.

16 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarii


bottom of page