top of page
  • tim9043

Energiebocht laten plaatsen: Waarop moet je allemaal letten?

Bij nieuwbouwprojecten komen heel wat verschillende zaken kijken. Eén van deze aandachtspunten is de aansluiting op alle nutsvoorzieningen, zo ook de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Bij hedendaagse nieuwbouwwoningen komen alle nutsvoorzieningen binnen via de zogenaamde energiebocht of aansluitingsbocht. Wat is dit precies? Wat is het nut hiervan, en hoe wordt het juist geplaatst?

In dit artikel proberen we een antwoord te geven op al deze vragen.

Wat is een energiebocht precies?

Net zoals alle andere woningen moeten ook nieuwbouwwoningen aangesloten worden op allerlei nutsvoorzieningen. Denk hierbij maar aan de waterleiding, de aardgasleiding en de telefoon. De nieuwbouwwoning moet zo ook worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk.

Om al deze nutsvoorzieningen overzichtelijk aan te sluiten op een nieuwbouwwoning, wordt tegenwoordig steeds een energiebocht geplaatst. Dit is een verzameling van 5 PVC buizen van verschillende dikte, waarlangs alle voorname nutsvoorzieningen aan de woning gekoppeld kunnen worden. Een energiebocht is zelfs verplicht bij nieuw te bouwen éénsgezinswoningen.

Een energiebocht bestaat uit 5 aan elkaar gebonden plastic buizen, met daarin de leidingen en kabels voor de belangrijkste nutsvoorzieningen, namelijk:

  1. aardgas

  2. water

  3. kabel

  4. telefoon

  5. elektriciteit

Alle buizen hebben een verschillende dikte, afhankelijk van het soort aansluiting dat erdoor getrokken moet worden. De buis voor de waterleiding is bijvoorbeeld dikker dan de buis voor de telefoonkabel. Vooraf is dus duidelijk welke aansluiting doorheen welke buis getrokken moet worden.

Men noemt het een energiebocht omdat deze in de fundering wordt geplaatst, en via een draaiende beweging net boven de vloer uitkomt.

Waarom een energiebocht plaatsen?

De reden waarom wordt gekozen voor een energiebocht is puur om toekomstgericht alle nutvoorzieningen op voorhand te voorzien. Een energiebocht wordt in de fundering geplaatst, dus al bij de opbouw van de woning.

Een energiebocht moet dus al voorzien worden tijdens de bouwfase, omdat het tijdens deze fase veel makkelijker is om dit te plaatsen, dan wanneer deze buizen achteraf moeten worden geplaatst. Wanneer een energiebocht of afzonderlijke nutsvoorzieningen pas achteraf worden bijgeplaatst, impliceert dit meestal dat er breekwerken aan te pas komen, waardoor de uiteindelijke plaatsingskost veel hoger oploopt.

Om deze onnodige kosten te vermijden, is het verplicht om al tijdens de bouwfase een energiebocht te plaatsen. Dit is tijdens deze fase een veel kleiner karwei, dan wanneer dit achteraf moet worden toegevoegd. Bovendien zullen nutsvoorzieningen naar alle waarschijnlijkheid toch worden aangesloten, waardoor een energiebocht in de meeste gevallen toch geplaatst moet worden.


Aandachtspunten bij het plaatsen van een energiebocht

Bij het plaatsen van een energiebocht moet je rekening houden met verschillende zaken. In deze paragraaf overlopen we de belangrijkste punten.

Laat een energiebocht plaatsen door een aannemer

Hoe handig je ook bent, een energiebocht correct plaatsen is zodanig belangrijk, dat je dit best aan een professional overlaat.

Zo dicht mogelijk bij de straatkant

Alle nutsvoorzieningen liggen op straatniveau, dus plaats de energiebocht zo dicht mogelijk bij de straatkant. Vermijd dat je de kabels en leidingen helemaal het huis rond moet trekken om aan je energiebocht te komen. Hoe korter de afstand, hoe beter.

Doorheen de vloerplaat

Een energiebocht wordt dus al geplaatst tijdens de bouwfase. De kabels komen binnen onder de vloerplaat van je woning, en moeten dus doorheen het ondergrondse metselwerk. Hiermee moet je rekening houden bij het gieten van de funderingen.

Andere plaatsingstips

Wat betreft de eigenlijke plaatsing kunnen we nog enkele goede tips meegeven.

  1. De bovenste openingen van de aansluitbocht moeten minstens 600 mm onder het definitieve maaiveld blijven.

  2. Is de plaatsing van de energiebocht klaar, maar ben je nog niet klaar om de kabels en leidingen hierdoor te trekken? Dan kan je best de openingen even afdichten met een stop die je later makkelijk kan verwijderen.

  3. De openingen van of naar de energiebocht in huis laat je best minstens 30 mm boven de afgewerkte vloerpas uitkomen.

417 weergaven0 opmerkingen

コメント


bottom of page